SVENSKA

/

ENGLISH

Vi söker dig som vill skapa Street Art!

Några lyckliga graffitimålare kommer få skapa sin Street Art på fasaden av Brick Studios, Masthamnsgatan 3, Göteborg.

Till anmälan

Vill du vara en av de lyckliga som får måla på vår fasad?  

Mellan perioden 7 till 20 november söker NCC efter graffitimålare som vill ge färg till den låga fasaden av Brick Studios. Vi vill att du skickar in bilder på tre av dina bästa graffitiverk, som du är mest stolt över. Ni behöver inte skapa något unikt för denna tävling utan vi vill se er bredd av graffitikonst, graffiti som ni redan har skapat.

Du deltar igenom att fylla i anmälan nedan på sidan och ladda upp bilder på dina olika graffitiverk. Du som graffitimålare får endast tävla med egna graffitiverk som du har skapat. 

Åtta graffitimålare kommer väljas ut. Dessa åtta personer kommer få i uppdrag att ta fram skisser på vad de vill skapa på fasaden. Skisserna skall lämnas in i januari 2023 enligt instruktioner som mejlas till de utvalda.

Juryn består av:

Soumia El Ghazouani, NCC Property Development, fastighetsutvecklare
Jonathan 'Ollio' Josefsson, konstnär och graffitimålare
Karolina Claesson, Mindpark, interiörarkitekt
Mattias Lind, huvudarkitekt Brick Studio
Adelina Lundell, Älvstranden utveckling, processledare hållbarhet
Per Osvalds, Stadsbyggnadskontoret Göteborg Stad, planarkitekt

I samband med att du skickar in dina bidrag ger du ditt medgivande för NCC och Brick Studios att publicera material i sociala kanaler och webben.

GDPR: Alla dina personliga uppgifter som du lämnar vid ditt deltagande i tävlingen använder NCC enbart för detta ändamål och sprider inte vidare till obehöriga.

Skapandet av Street Art

Några konstnärer kommer få skapa sin Street Art på den låga delen av Brick Studios. Den ena ytan är på den låga delen av Brick Studios på Masthamnsgatan i Göteborg och den andra ytan vetter mot leden.  Klicka här och läs mer utförligt om fasaderna.

Först kommer juryn utse åtta graffitimålare som får i uppgift att ta fram skisser med förslag på graffiti som de vill skapa på dessa långa fasader. För skissarbetet utgår ett arvode på 10 000 kr exklusive moms per utvald konstnär. 

Av dessa finalister kommer 2 till 6 graffitimålare väljas ut.  Dessa graffitimålare får förverkliga sina skisser till riktig graffitikonst. Ett arvode på 200 000 kr exklusive moms finns för de utvalda graffitimålare att dela på. NCC står för kostnaden av färg samt kostnaden för skylift vid det tillfället som graffitimålarna skall måla fasaden.

Till anmälan

Så går tävlingen till!

Inlämning av ditt bidrag

1

Fram till 20 november tar NCC emot dina bidrag som du vill visa för juryn. Vi tar enbart emot bidrag digitalt via formuläret på denna sida och här laddas även bilder på dina graffiti verk upp.  Efter sista inlämningsdagen kommer juryn samlas och gå igenom alla bidrag för att välja ut åtta graffitimålare. De utvalda blir kontaktade per mejl med instruktioner om vad som förväntas av dem.  

Utse 8 konstnärer

2

De åtta graffitimålare som utsetts av juryn får ca 1,5 månad på sig att skapa en skiss på vad de skulle vilja göra på den låga fasaden av Brick Studios. Samtliga åtta personer blir kontaktade per mejl med instruktioner om skissarbetet samt hur och när det skall lämnas in till NCC. För detta skissarbetet utgår ett arvode på 10 000 kr exklusive moms per utvald graffitimålare. De som inte går vidare får information om detta via mejl.

De utvalda

3

I början av februari 2023 hålls det andra jurymötet och då utses 2 - 6 graffitimålare som få äran att skapa sina verk på fasaden av Brick Studios, Masthamnsgatan 3. De utvalda graffitimålarna kontaktas i februari per mejl och telefon. I vår när vädret tillåter får graffitimålarna vara kreativa på fasaden. Exakt datum när det skall ske bestäms i samråd med graffitimålarna och NCC. NCC står för omkostnader enligt ovan.  Det finns ett arvode på 200 000 kr exklusive moms för de utvalda att dela på.

Anmälan

Delta genom att fylla i formuläret och bifoga bilder på dina bästa graffitimålningar. Notera att vi enbart tar emot bidrag via detta formulär, digitalt, mellan 7 till 20 november 2022. Du kan enbart delta en gång med max tre bilder. 

Personal hos NCC samt familjemedlemmar och släkt till jurymedlemmar får inte delta. 

Juryns beslut kan inte överklagas. 

Vi ser fram emot att få se dina bidrag!
Vännerna på NCC och juryn.

brickstudios@ncc.se