Hur hållbart blir Masthuggskajen?

Masthuggskajen seminarie

Masthuggskajen seminarie

På Masthuggskajen i centrala Göteborg byggs nu cirka 1 300 bostäder, hotell och uppemot 6 000 arbetsplatser. Området kommer också att innehålla verksamhetslokaler, kommunal service och två nya parker. Hur bygger vi vidare på de värden och verksamheter som redan finns i området när vi utvecklar en ny del av staden? Hur blir Masthuggskajen en hållbar stadsdel?

Vision Älvstaden som antogs av kommunfullmäktige 2012 har ett tydligt hållbarhetsfokus. Masthuggskajen är det första delområde som planerats helt utifrån visionen för Älvstaden, Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Nu presenteras den första hållbarhetsrapporten för området. – Det är en viktig milstolpe att kunna publicera en första hållbarhetsrapport från genomförandet. Vi är många som arbetar hårt med att genomföra de hållbarhetsåtaganden som följer med projektet, säger Kristian Käll, processledare hållbarhet på Älvstranden Utveckling.

Hållbarhetsrapporten ger en första indikation på hur Vision Älvstaden förverkligas på Masthuggskajen. Rapporten visar både styrkor och utmaningar som projektet arbetar med för att nå hela vägen mot en inkluderande, grön och dynamisk utveckling på Masthuggskajen. I panelen: Per Osvalds, planarkitekt, stadsbyggnadskontoret Gunilla Grahn-Hinnfors, ansvarig stadsutveckling, Västsvenska Handelskammaren Johanna Hult-Rensch, regionchef, NCC Property Development Anders Johansson, biträdande marknadsområdeschef, Riksbyggen Rebecca Palosaari Fogler, samhällsutvecklingschef, Hyresgästföreningen Kristian Käll, processledare hållbarhet, Älvstranden Utveckling

Vad? Digitalt lunchseminarium

När? Fredag 7 maj, kl. 12–13

 

Lunchseminarium: Hur hållbart blir Masthuggskajen? – YouTube

Fler intressanta nyheter