NCC skapar plats för samhällsnyttiga verksamheter i nya stadsdelar

NCC lanserar Square Meter Value, ett initiativ för att ge samhällsnyttiga och småskaliga verksamheter möjlighet att ta plats i nya stadsdelar och bidra till en levande och inkluderande stadsbild.

Nyetablerade och småskaliga företag har sällan möjlighet att ta plats i nyetablerade stadsdelar på grund av att marknadshyror ofta ligger utanför deras budget. NCC startar nu initiativet Square Meter Value för att möjliggöra för fler typer av verksamheter att etablera sig i de stadsdelar som NCC är med och utvecklar. Initiativet ska främja verksamheter som bidrar till en heterogen och levande stadsbild.

– Vi har initierat Square Meter Value för att skapa förutsättningar för en större mångfald av verksamheter på kvarterets och stadsdelens villkor och samtidigt skapa en mer inkluderande och attraktiv stadsmiljö där fler känner sig välkomna, säger Johanna Hult Rentsch, avdelningschef NCC Property Development Väst.

Square Meter Value är en del i NCC:s fortsatta satsning på social hållbarhet. Konkret innebär initiativet att NCC avsätter viss yta i utvalda fastighetsprojekt för att hyras ut med reducerad hyra till en verksamhet med någon typ av samhällsnytta, och som bidrar till att skapa rörelse och trivsel i stadsdelen. Verksamheten behöver inte ha som syfte att vara ekonomiskt lönsam.

Det första projektet inom initiativet genomförs tillsammans med coworking-aktören Mindpark, som kommer att öppna sin nya verksamhet i en lokal i Brick Studios på Masthuggskajen i Göteborg. Lokalen i Brick Studios omfattar del av gatuplanet och ytterligare två våningsplan. En del av ytan erbjuds konstnärsgruppen ADA, som bidrar med ett kreativ formcentrum för möten och utställningar.

– Med stöd av NCC:s initiativ Square Meter value breddar vi vårt erbjudande och medverkar till en fortsatt utveckling av Masthuggskajen. Vi ser vikten av att bidra till att göra lokalerna i gatuplan levande och samtidigt stärka kulturutbudet i kvarteren, säger Sanna Ekström, vd Mindpark Group.

– På detta sätt tar vi vårt arbete med social hållbarhet vidare, vilket även är viktigt för staden och efterfrågas av våra hyresgäster. Square Meter value utgör en konkret del av NCC:s åtagande i den aktörsspecifika handlingsplan som formar del av Citylabs certifiering och mark- och exploateringsavtalet, avslutar Johanna.

Området Masthuggskajen utvecklas med starkt fokus på att möjliggöra återbruk, delningsekonomi och miljövänlig transport och pendling. I november 2018 blev Masthuggskajen Sveriges första stadsutvecklingsprojekt att tilldelas en Citylab-certifiering och 2020 fick projektet priset som Årets Citylab-projekt. Brick Studios kommer certifieras enligt den höga rankningen Breeam Excellent.

Masthuggskajen

Fler intressanta nyheter