Optima Engineering flyttar sitt kontor till Brick Studios

NCC har tecknat hyresavtal med göteborgsföretaget Optima Engineering för lokaler i Brick Studios på Masthuggskajen, motsvarande 700 kvadratmeter. Företaget flyttar in på plan 15, vilket är husets översta våningsplan.

Optima Engineering arbetar med konstruktionsuppdrag för entreprenörer, fastighetsägare, industrier och offentliga beställare.

– Alltsedan vi påbörjade uppdraget som stomkonstruktör för Brick Studios och Våghuset har tanken funnits att vi själva skulle flytta dit. Att vi nu får den möjligheten känns väldigt roligt. Väl på plats kommer vi dessutom kunna blicka ut över flera olika projekt där Optima har varit delaktiga, inte minst på Masthuggskajen, säger Emanuel Dagefors, uppdragsansvarig på Optima Engineering för projekten Brick Studios och Våghuset, och fortsätter;

– Vi har ett tydligt mål att vara den attraktivaste samarbetspartnern inom byggnadskonstruktion och då måste vi kunna erbjuda våra medarbetare en riktigt bra arbetsplats, och där känns Brick Studios väldigt rätt, säger Emanuel Dagefors.

Inflyttningen kommer att ske i december 2022 i samband med fastighetens färdigställande.

– Att Optima Engineering väljer Brick Studios är en tydlig signal på att framåtriktade organisationer ser framtidens arbetssätt som en strategisk satsning för lönsamhet.  Människor möts och idéer föds, frodas i moderna och effektiva mötesplatser som blir centrum för innovation och affärer.  Att flytta hit, till Skandinaviens första certifierade hållbara stadsdel, visar hur företag idag prioriterar hållbarhet som en del av affären, lika självklart som vi på NCC gör, säger Johanna Hult Rentsch, regionchef Väst NCC Property Development.

Optima har tecknat NCC:s Hållbara hyresavtal vilket är en bilaga till hyresavtalet som reglerar hyresvärden och hyresgästens roller och åtaganden, det vill säga vem som gör vad i arbetet med hållbarhetsfrågor. Åtagandena omfattar bland annat energianvändning, inomhusmiljö, materialval, återvinning, klimatanpassade resor, hållbara inköp, samhällsengagemang, innovation samt hälsa och trivsel hos hyresgästens medarbetare.

Optima besöker Brick Studios bygge

Optima besöker byggarbetsplatsen i oktober 2020

Fler intressanta nyheter