Staden binds ihop på Masthuggskajen

Torsdagen den 2 maj var en historisk dag i Göteborg när politiker, representanter från staden och konsortiet samt andra intressenter samlades för att göra ett avstamp för framtidens Masthuggskajen.

Strax efter tolvtiden på torsdagen hälsade dagens konferencier Patrik Centerwall, Stadsbyggnadskontoret, de inbjudna som hade samlats på den öppna ytan mellan Göta Älv och Heurlins Plats välkomna. Stämningen var gemytlig och förväntansfull när stadsbyggnadsdirektören Henrik Kant inledde med att berätta vad området kommer att betyda för framtidens Göteborg. Representanter från alla aktörer som utvecklar stadsdelen beskrev sina projekt, spännande visioner om hur man t.ex. vill ta med sig historien in i det nya, hur hållbara mötes- och arbetsplatser ska utvecklas, vikten av sociala värden och hur platsen kan präglas av både kultur och en internationell känsla.

Älvstranden Utvecklings ordförande Tomas Nilsson band tillsammans med byggaktörerna ihop ett sidenband med ett rep för att symbolisera Masthuggskajens vision om att vara en stimulerande plats full av kontraster samt ett område som binder ihop staden. I området mellan Järntorget, Långgatorna och hamnen ska 1 300 bostäder, 5 000 – 6 000 arbetsplatser, restauranger, förskolor och hotell växa fram. Masthuggskajen ska bli en stadsdel med kontraster som med puls och kulturell dynamik fortsätter att vara en stimulerande plats med internationella intryck som binder ihop staden. De första boende planeras att flytta in 2021 och hela området är tänkt att stå klart 2026.

På bilden, från vänster: Agneta Kores, VD Stena Fastigheter Göteborg, Lennart Hedström, VD Elof Hansson Fastigheter, Michael Ekberg, regionchef Riksbyggen, Tomas Nilsson, ordförande Älvstranden Utveckling, Johanna Hult-Rentsch, regionchef NCC Property Development och Joakim Gralén, projektutvecklare Fastighets AB Balder.

Masthuggskajen invigs

Fler intressanta nyheter