Stort intresse för att skapa graffiti på Brick Studios fasad

Det fanns ett stort intresse när NCC sökte de graffitimålare som kommer att få skapa konst på delar av Brick Studios fasad. Hela 111 intresseanmälningar har skickats från hela världen. De bidrag som har kommit in visar en stor variation i stil och uttryck.

Före jul samlades juryn som består av representanter ifrån NCC, Älvstranden Utveckling, Stadsbyggnadskontoret Göteborg, huvudarkitekten av Brick Studios, Mindpark och graffitimålare, för att gå igenom alla fina bidrag.

Vi frågade en av jurymedlemmarna, Adelina Lundell, processledare hållbarhet hos Älvstranden, hur hon tänkte och vad hon letade efter när hon valde ut sina åtta favoriter.

Mitt urval baserades dels på att försöka fånga bredden och variationen, vilket också stämmer överens med Masthuggskajens målbild och identitet som en stimulerande och kontrastrik plats med tillåtande vardagskultur. Dels på att få med bidrag som tydligare kopplar till graffitins mer ursprungliga och råare uttryck såväl som bidrag som var fantasieggande och lekfulla och kan tilltala t ex barn.

Hur viktig är kulturen i Masthuggskajen?
Kulturen är oerhört viktig för Masthuggskajen och området runt Långgatorna och Järntorget. Kulturen är i hög grad det som bidragit till områdets starka identiteten. Det finns en täthet och bredd av kultur i området med allt från teater- och musikscener, konst, film, litteratur- och förlagsverksamheter, spelutveckling, utbildningar och kulturföretagare av många olika slag. Det som är häftigt är att kulturen i området i hög grad varit självorganiserad samtidigt som etableringen av större ”institutioner” såsom exempelvis Folkteatern och Pustervik varit och är av stor betydelse för denna utveckling, fortsätter Adelina.

Åtta utvalda konstnärer kommer att få ta fram förslag på hur de vill att fasaden ska se ut. Detta arbete kommer att presenteras senare i vår.

Brick Studios

 

 

 

Fler intressanta nyheter