Grand Fitness etablerar sig i Brick Studios

Grand Fitness tecknar hyresavtal i Brick Studios på Masthuggskajen i Göteborg. Grand Fitness anläggning kommer att omfatta drygt 900 kvadratmeter med entré i gatuplan. Träningsanläggningen kommer att öppna i samband med att huset står klart i slutet av 2022.

Grand Fitness är en del av Nordic Wellness och är bolagets så kallade boutique-gym, ett koncept som levererar en helhetsupplevelse till kunden där både träningen och miljön håller högsta kvalitet.

– Att vi får Grand Fitness som hyresgäst i Brick Studios är oerhört glädjande. Träning och hälsa är den service som dagens kontorshyresgäster rankar allra högst så för oss är det självklart att i möjligaste mån erbjuda detta i de fastigheter vi utvecklar. På Masthuggskajen arbetar vi tillsammans i konsortiet med att skapa förutsättningar för ett aktivt gatuliv genom satsningen ”Levande gatuplan”. Verksamheter som gym och träningsanläggningar bidrar i allra högsta grad till ett aktivt gatuliv, säger Johanna Hult-Rentsch, regionchef på NCC Property Development.

– Vi ser fram emot att öppna en ny anläggning i Brick Studios och på så sätt kunna erbjuda träning av högsta nivå på Masthuggskajen och dess omgivningar, säger Magnus Wilhelmsson vd på Nordic Wellness.

Grand Fitness har tecknat NCC Hållbart hyresavtal vilket är ett tillägg i hyresavtalet som reglerar hyresvärdens och hyresgästens roller och åtaganden, det vill säga vem som gör vad i arbetet med hållbarhetsfrågor. Åtagandena omfattar bland annat energianvändning, inomhusmiljö, materialval, återvinning, klimatanpassade resor, hållbara inköp, samhällsengagemang, innovation samt hälsa och trivsel hos hyresgästens medarbetare.

GrandFitness

Fler intressanta nyheter